BondsContributie

Lid:  (vastgesteld door KNGU)

 Tot 16 jaar per kwartaal (5,65 per kwartaal)

16 jaar en ouder per kwartaal (6,95 per kwartaal)