Bestuur gezocht

Delfzijl, oktober 2019

Geachte leden, ouder(s) en/of verzorger(s),

Als bestuur van Sportfit hebben wij al geruime tijd te maken met een onderbezetting, de situatie is nu als volgt:
Per oktober zullen Marieke en Marijke stoppen als bestuurslid. Tevens heeft Mariska aangegeven te gaan stoppen!
Dit betekent dat we nu de volgende bezetting hebben:

Voorzitter:                                                                    Marieke /Vacant
Vicevoorzitter:                                                            Marijke/Vacant
Secretariaat:                                                                Marijke/Vacant
Penningmeester:                                                        Mariska/Vacant
Ledenadministratie, Website:                              Albert

Algemene bestuursleden:
Christina Kuch
Desiree Dam
Josine Bos

Activiteiten Commissie: 
Franciska Bosma
Desiree Dam
Josine Bos

Het moge duidelijk zijn dat dit geen werkbare situatie is. Deze situatie hebben wij helaas al vaker meegemaakt en heeft ons zelfs al eens doen overwegen de vereniging op te heffen. Het bestuur heeft toen vele pogingen ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven waarbij we zelfs ieder lid van de vereniging persoonlijk hebben gebeld. Dit heeft toen ook wel enig resultaat opgeleverd waardoor we hebben besloten alsnog door te gaan, maar het bestuur is van mening dat deze inzet niet opnieuw van ons gevraagd kan worden. Het zullen dus de leden, ouder(s), verzorger(s) zelf moeten zijn die zich bereidt verklaren een taak op zich te nemen binnen het bestuur en dit is de reden van deze brief. Om als bestuur goed te kunnen functioneren waarbij het ook mogelijk is mensen in te werken en er daarnaast ook ruimte is voor een gezonde doorstroming, is een bestuur groep van 7 personen gewenst. Het bestuur heeft daarom unaniem het volgende besluit genomen. Indien er op korte termijn niet minimaal 4 nieuwe aanmeldingen zijn gaat het bestuur er toe over om de hoeveelheid werk aan te passen aan het aantal wel beschikbare bestuursleden. Ook bestaat er de mogelijkheid dat dit het einde kan betekenen van de vereniging. Deze brief moet dan ook gezien worden als laatste poging om Sportfit te laten bestaan. Uiteraard hopen wij van harte dat deze rigoureuze maatregel niet genomen hoeft te worden maar daarvoor is wel een ieders inzet noodzakelijk en de beschikbare tijd is kort.

 

We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,
Het bestuur

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.