Algemene ledenvergadering Maandag 14 oktober 2019

Onderwerp:  Algemene ledenvergadering Maandag 14 oktober 2019

Geachte leden, ereleden, leiding, bestuursleden, kascommissieleden

Sportfit Delfzijl nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 14 oktober 2019 om 19:00 in BS Tuikwerd (Garven), te Delfzijl

 

Agenda,

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. oktober 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag Sportfit Delfzijl aug 2018-juli 2019
 5. Financieel jaarverslag aug 2018-juli 2019
 6. Begroting 2019-2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Aftredende bestuursleden en evt. bestuursverkiezing
 10. Indeling nieuwe bestuursleden
 11. Rondvraag en sluiting

 

Aftredend : Marijke Plas en Marieke Stam 

Namens het bestuur van Sportfit Delfzijl

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.