Grote Clubactie!

Sportfit gaat verantwoord loten verkopen met de Grote Clubactie

Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook wij doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.

Verantwoord loten verkopen
Jeugdleden kunnen via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de verkopers als de kopers. Zo staat op de voorzijde van het boekje een online verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen scannen met hun telefoon. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je in het filmpje: https://www.clubactie.nl/instructie/
Uiteraard kunnen de kopers er ook voor kiezen om net als voorgaande jaren een eenmalige machtiging in te vullen.

Extra inkomsten hard nodig
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, vrienden en inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Grote Clubactie!

Turnlessen beginnen weer!

Best leden, ouders en/of verzorgers

Vanaf dinsdag 18 augustus mogen we weer binnen sporten!

De NOC*NSF en de gemeente Delfzijl hebben de richtlijnen voor de binnensport versoepeld.

Er gelden nog wel een aantal regels om iedereen gezond te houden!

1. Bij verkoudheidsklachten, koorts en verlies van smaak/reuk moet je thuis blijven.

2. Als er binnen het gezin het Coronavirus is vastgesteld, dan mag je niet naar

    de sportlessen komen, tenzij alle gezinsleden weer 24 uur klachtenvrij zijn.

3. Houdt voor de sportaccommodatie en in de kleedruimtes de 1.5m afstand.

4. Was je handen met zeep of desinfectans voordat je de zaal binnen gaat, dit kan in

    de toiletruimtes. De gemeente en  Sportfit Delfzijl hebben desinfectans beschikbaar

    gesteld voor gebruik.

5. De gemeente weet precies hoeveel groepen er per dag in de accommodatie komen

    en zorgt ervoor dat de toiletruimtes tussen de groepen door worden schoongemaakt.

6. Houd je aan de aanwijzingen die vermeld staan per locatie.

7. Ouders mogen alleen in de kleedruimtes aanwezig zijn als dit echt noodzakelijk

     is. Zo kan iedereen de 1.5m afstand beter bewaren.

8. Ouders mogen niet blijven kijken naar hun kind(eren) op de

     sportaccommodatie.

– Gelieve, indien mogelijk, thuis om te kleden.

– Registratie van wie er per sportactiviteit aanwezig zijn, wordt bijgehouden door

  de leiding en deze gegevens blijven minimaal 4 weken bewaard.

Hier volgen de lestijden en locaties:

TURNEN

Di 15:30 – 17.00 uur Turnen Starters De Garven Tuikwerd Di 17:00 – 18:30 recreatief (B-Selectie) De Garven Tuikwerd Di 18.30 – 20.30 uur Turnen A-Selectie De Garven Tuikwerd

Vrij 15.30 – 17.00 uur Turnen Starters De Garven Tuikwerd Vrij 17.00 – 18:30 uur Turnen A-Selectie Jong Vrijdag De Garven Tuikwerd Vrij 18:30 – 20:30 Turnen  A-Selectie Oudere Vrijdag De Garven Tuikwerd

Leiding: Chantal en/of Shimi

RITMISCHE GYMNASTIEK

Vrijdag 18:00 – 19:30 Ritmische Gym , zaal de Ringen.

Leiding: Anita en/of Sarina

AEROBICS/Delfzijl in Beweging

Do 09.00 – 10.00 uur Brede School Noord

Leiding: Diana

Als er vragen of opmerkingen zijn dan graag dit aan de leiding doorgeven.

Veel sportplezier gewenst!

Vriendelijke groet,

Bestuur Sportfit Delfzijl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Turnlessen beginnen weer!

Turnlessen 2019

De kerstvakantie is weer ten einde en vanaf dinsdag 7 januari zullen de turnlessen weer hervat worden. Op dinsdagen en vrijdagen kan er op de normale tijden weer getraind worden. Op dinsdagen laten we de overbrugging weg, dit beviel tijdens het verlof van Juf Chantal ook erg goed. Juf Shimi zal 7 januari en 10 januari de lessen nog verzorgen.
juf Chantal zal vanaf 13 januari weer beginnen, haar zwangerschapsverlof is dan ten einde. Vervolgens zal Juf Shimi wanneer Chantal terug is, niet meer op de vrijdag lesgeven, enkel op de dinsdagen.

15.30-17.00 uur 1e groep dinsdag/vrijdag : instap/starters
17.00-18.30 uur 2e groep dinsdag pupil 1 en 2
17.00-18.30 uur 2e groep vrijdag: A selectie jong
18.30-20.30 uur 3e groep dinsdag  A selectie.
18.30-20.30 uur 3e groep vrijdag  A selectie oud

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Turnlessen 2019

Verslag n.a.v. Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2019!

Vanuit financieel jaarverslag augustus 2018 – juli 2019 komt naar voren dat er meer kosten en baten zijn dan ontvangsten. Hierop zal het bestuur actie moeten ondernemen om de vereniging financieel gezond te houden. Er zullen aanpassingen moeten komen omdat het loon van de sportinstructeurs, wedstrijdkosten en zaal huren ten opzichte van inkomsten van contributies niet evenredig zijn.

Het bestuur heeft tijdens de algemene ledenvergadering de volgende maatregelen besloten en zullen ingaan per 1-1-2020:

 

 • Contributie leden 1 euro per maand omhoog
 • KNGU kosten goed plannen en op tijd declareren bij de leden.
 • Wedstrijdkosten worden apart door belast naar de leden en wordt met 1,50 euro verhoogd.
 • Bondscontributie wordt in 2020 mogelijk verhoogd door de KNGU. Nog niet bekend de hoogte!

Aftredende bestuursleden:  Marieke Stam als voorzitter en Marijke Plas als secretaris, Mariska Delhaas als penningmeester, helaas was er geen animo bij aanwezige leden. Er wordt een brandbrief rondgedeeld aan alle leden. Mocht er geen opvolging binnen het bestuur komen, kan Sportfit geen voortbestaan garanderen!

Volgende vergadering: Maandag 6 januari 19.30uur bij geen nieuwe bestuursleden zal draaiboek opheffen Sportfit inwerking worden gezet.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Verslag n.a.v. Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2019!

Bestuur gezocht

Delfzijl, oktober 2019

Geachte leden, ouder(s) en/of verzorger(s),

Als bestuur van Sportfit hebben wij al geruime tijd te maken met een onderbezetting, de situatie is nu als volgt:
Per oktober zullen Marieke en Marijke stoppen als bestuurslid. Tevens heeft Mariska aangegeven te gaan stoppen!
Dit betekent dat we nu de volgende bezetting hebben:

Voorzitter:                                                                    Marieke /Vacant
Vicevoorzitter:                                                            Marijke/Vacant
Secretariaat:                                                                Marijke/Vacant
Penningmeester:                                                        Mariska/Vacant
Ledenadministratie, Website:                              Albert

Algemene bestuursleden:
Christina Kuch
Desiree Dam
Josine Bos

Activiteiten Commissie: 
Franciska Bosma
Desiree Dam
Josine Bos

Het moge duidelijk zijn dat dit geen werkbare situatie is. Deze situatie hebben wij helaas al vaker meegemaakt en heeft ons zelfs al eens doen overwegen de vereniging op te heffen. Het bestuur heeft toen vele pogingen ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven waarbij we zelfs ieder lid van de vereniging persoonlijk hebben gebeld. Dit heeft toen ook wel enig resultaat opgeleverd waardoor we hebben besloten alsnog door te gaan, maar het bestuur is van mening dat deze inzet niet opnieuw van ons gevraagd kan worden. Het zullen dus de leden, ouder(s), verzorger(s) zelf moeten zijn die zich bereidt verklaren een taak op zich te nemen binnen het bestuur en dit is de reden van deze brief. Om als bestuur goed te kunnen functioneren waarbij het ook mogelijk is mensen in te werken en er daarnaast ook ruimte is voor een gezonde doorstroming, is een bestuur groep van 7 personen gewenst. Het bestuur heeft daarom unaniem het volgende besluit genomen. Indien er op korte termijn niet minimaal 4 nieuwe aanmeldingen zijn gaat het bestuur er toe over om de hoeveelheid werk aan te passen aan het aantal wel beschikbare bestuursleden. Ook bestaat er de mogelijkheid dat dit het einde kan betekenen van de vereniging. Deze brief moet dan ook gezien worden als laatste poging om Sportfit te laten bestaan. Uiteraard hopen wij van harte dat deze rigoureuze maatregel niet genomen hoeft te worden maar daarvoor is wel een ieders inzet noodzakelijk en de beschikbare tijd is kort.

 

We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,
Het bestuur

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bestuur gezocht

Algemene ledenvergadering Maandag 14 oktober 2019

Onderwerp:  Algemene ledenvergadering Maandag 14 oktober 2019

Geachte leden, ereleden, leiding, bestuursleden, kascommissieleden

Sportfit Delfzijl nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 14 oktober 2019 om 19:00 in BS Tuikwerd (Garven), te Delfzijl

 

Agenda,

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. oktober 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag Sportfit Delfzijl aug 2018-juli 2019
 5. Financieel jaarverslag aug 2018-juli 2019
 6. Begroting 2019-2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Aftredende bestuursleden en evt. bestuursverkiezing
 10. Indeling nieuwe bestuursleden
 11. Rondvraag en sluiting

 

Aftredend : Marijke Plas en Marieke Stam 

Namens het bestuur van Sportfit Delfzijl

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Algemene ledenvergadering Maandag 14 oktober 2019

Turnpakjes bestellen

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

Een aantal maanden geleden is er mogelijkheid geweest om het verenigingspakje van Sportfit te bestellen. Inmiddels zijn er een aantal nieuwe leden die wellicht ook dit turnpakje zouden willen aanschaffen (bijvoorbeeld voor het nieuwe wedstrijdseizoen). Daarom willen we u nu de mogelijkheid geven om het pakje te bestellen zodat we wederom in één keer de bestelling kunnen doorgeven. (Het pakje is uiteraard volledig uw eigendom.)

sportfit-turnpakje

De kosten voor het turnpakje zijn 47,50 Euro en leverbaar in de maten 104, 116, 128, 140, 152, 164, 34, 36, 38, 40. We krijgen als vereniging 10% korting waardoor de kosten komen op 42,75 Euro per pakje. Indien u het pakje voor uw dochter wilt bestellen dan graag dit bedrag gepast in een envelop inleveren bij de leiding van de les. Graag inclusief onder vermelding van: naam kind, emailadres en de maat waarin u het pakje wilt hebben.

Om de juiste maat te bepalen is het misschien handig om een pakje van iemand even te passen. (Ze vallen redelijk smal.)

Dus wilt u het pakje bestellen dan uiterlijk 23 december 42,75 Euro gepast in een gesloten envelop inleveren bij de leiding. Vergeet niet naam kind, uw e-mailadres en de maat van het turnpakje te vermelden!

Voor vragen kunt u mailen naar turnpakje@sportfitdelfzijl.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Turnpakjes bestellen

Sponsorkliks

Laat leden, ouders en bekenden sportfit Delfzijl ook gratis sponsoren! Gratis sponsoren? Dat klinkt een beetje tegenstrijdig nietwaar? Toch is het mogelijk met SponsorKliks. SponsorKliks is een concept waarmee de leden en betrokkenen de vereniging kunnen sponsoren middels hun reguliere internetaankopen. Dus je vraagt de leden niet om méér via internet te kopen, maar alleen om bij de volgende internetaankoop dit via de website van de vereniging te doen. Steun Sportfit Delfzijl en bestel via deze link: Sportfit Delfzijl SponsorKliks

 

donker_100_100

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Sponsorkliks