Vrijwilligers Gezocht!

De tekst zegt al genoeg: 

Per direct/binnenkort hebben wij nieuwe vrijwilligers nodig binnen de vereniging.

 –voorzitter / vicevoorzitter  (leidt de vergaderingen)

–secretariaat  (notuleert de vergaderingen)

–activiteitencommissie  (organiseren van een activiteit)

–turncommissie  (meehelpen binnen het turnen)

–lid van bestuur  (wat je zelf op dat moment wilt doen)

Het meest gebruikte argument om geen vrijwilliger te worden is “ik heb geen tijd, ik heb het al zo druk”. In de praktijk blijkt dat het voor iedereen wel mogelijk is om af en toe eens even iets te doen. 

Taken:

 * deelnemen bestuursvergaderingen  6 tot 8 keer per jaar (ongeveer 1 ½ uur per vergadering)

 * het naar eigen wens op zich nemen van een taak of taken zoals

  * een taak of deeltaak binnen het bestuur

  * een taak binnen een commissie op zich te nemen

  * een nieuw opgedoken taak (vaak tijdelijk) op zich te nemen binnen bestuur of een commissie

Aarzel niet en meld u aan. Het is geen enkel probleem om vrijblijvend een vergadering bij te wonen en/of een tijdje mee te draaien om te ervaren of dit iets voor u is.

Heeft u vragen? Vergadering bijwonen? Opgeven? Mail  naar: secretariaat@sportfitdelfzijl.nl

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur Sportfit Delfzijl