Enthousiaste Bestuursleden Gezocht en leden turncommissie en Activiteitencommissie!

Het bestuur van Sportfit Delfzijl is op zoek naar versterking. Als bestuurslid maak je onderdeel uit van een groep enthousiaste leden die activiteiten organiseren en zorgen voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het bestuur komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar om de hoofdzaken rondom de vereniging en de activiteiten met elkaar te bespreken. Lijkt het u iets, neem dan contact met ons op. Alvast Dank!

Deze vacatures zijn vacant:

Voorzitter
Vice Voorzitter
Secretariaat per oktober/november 2017

Tevens zoeken we nog vrijwilligers voor:

Turncommissie
Activiteitencommissie