Nieuws

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering woensdag  26 oktober 2016,19.30 uur Brede school Tuikwerd

Geachte Leden, ereleden, leiding, bestuursleden, kascommissieleden

Sportfit Delfzijl nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 26 oktober 2016 om 19.30 uur in BS Tuikwerd (Garven), te Delfzijl.

Agenda,

  1. Opening.
  2. Notulen Algemene ledenvergadering dd. 28 oktober 2015
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaarverslag Sportfit Delfzijl aug 2015 – juli 2016
  5. Financieel jaarverslag aug 2015 – juli 2016
  6. Begroting 2016-2017
  7. Verslag kascommissie
  8. Verkiezing kascommissie
  9. Bestuursverkiezing
  10. Rondvraag en sluiting

Aftredend : Rien Super

Aangemeld: Richard Stubbe, Arjan vd Kooi, Edwin Guikema

Opgave van (tegen)kandidaten kan schriftelijk geschieden bij de secretaresse tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

Namens het bestuur van Sportfit Delfzijl

Jannie Nap

 

grote-club-actie

OPEN LESSEN RITMISCHE GYMNASTIEK BIJ SPORTFIT DELFZIJL
Hou je van dansen en van bewegen op muziek ? Kom dan naar de open lessen ritmische gymnastiekin de maand september bij Sportfit Delfzijl.
Ritmische gymnastiek is dans op muziek met o.a. lint, bal, hoepel, knotsen.
De lessen zijn in gymzaal De Ringen, iedere vrijdag, 18.00 uur voor de jongste kinderen en 19.00 uur de iets oudere kinderen.
Kijk ook op de website: www.sportfitdelfzijl.nl of mail secreteriaat@sportfitdelfzijl.nl

rg


Delfzijl – De kinderen van Sportfit Delfzijl hebben een beweegdiploma ontvangen. Het Beweegdiploma is, net als bij het zwemdiploma, de afsluiting van een serie lessen, waarin de kinderen de basisvormen van bewegen hebben geleerd. Het Beweegdiploma is een initiatief van de Koninklijke Gymnastiek Unie (KNGU). In Delfzijl wordt het Beweegdiploma gegeven binnen het project de schoolsportvereniging. Het diploma werd uitgereikt door Chantal Ten Hove, gymnastiek docent bij Sportfit Delfzijl
Een schoolsportvereniging is een samenwerking tussen 1 of meerdere scholen en ten minste 2 sportverenigingen. De sportvereniging verzorgt trainingen rondom de school, waardoor kinderen de kans krijgen om dichtbij huis structureel te sporten. In het kort is een schoolsportvereniging een verlengstuk van de vereniging.

Beweegdiploma


De contributie incasso over de maand augustus zal in verband met de vakanties worden afgeschreven op 28-07-2016. De volgende maanden zal dit op de gebruikelijke dag (begin van de maand) worden geïncasseerd!


donker_100_100

Laat leden, ouders en bekenden sportfit Delfzijl ook gratis sponsoren! Gratis sponsoren? Dat klinkt een beetje tegenstrijdig nietwaar? Toch is het mogelijk met SponsorKliks. SponsorKliks is een concept waarmee de leden en betrokkenen de vereniging kunnen sponsoren middels hun reguliere internetaankopen. Dus je vraagt de leden niet om méér via internet te kopen, maar alleen om bij de volgende internetaankoop dit via de website van de vereniging te doen. Steun Sportfit Delfzijl en bestel via deze link: Sportfit Delfzijl SponsorKliksMet dank aan Loket Leefbaarheid

Met dank aan Loket Leefbaarheid

De turnselectie van Sportfit Delfzijl o.l.v. Chantal ten Hove en Shimi Caciano hebben vrijdag 13 november een plankoline in ontvangst mogen nemen.

 

Een plankoline is een nieuw springtoestel waar de jongste leden allemaal op zouden moeten springen omdat dit minder belastend is voor de gewrichten. Onderzoek heeft aangetoond dat dit leidt tot een beperking van overbelasting en blessures en tot een groter leereffect.
De meiden kunnen nu dan ook extra hard gaan trainen om goed voor de dag te komen tijdens de wedstrijden.
Deze plankoline is geschonken door het Loket Leefbaarheid waardoor de turnsters van Sportfit Delfzijl weer helemaal voorbereidt zijn voor de toekomst en uiteraard zijn ze hier erg blij mee.

Met ingang van 1 januari 2016 zullen de volgende contributies gehanteerd worden:

Tarieven p/maand  Jaar 2016
Senior 40 uur p/jaar € 14,50
Junior 40 uur p/jaa € 13,50
Senior 30 uur p/jaar € 10,50
Strippenkaart**** (vervallen)   € 4,20
Extra uur senior € 9,00
Extra uur junior € 7,50

 

 

 

Print Friendly